MÁY LẠNH CŨ TOSHIBA

Máy lạnh cũ Toshiba Inverter 2 HP Gas 410

Máy lạnh cũ Toshiba Inverter 2 HP Gas 410

1141 lượt xem

Viết bởi: admin

Ngày: September 8, 2016

Tiết kiệm điện. Giá: 8.500.000Đ. BH: 12 tháng, miễn phí lắp đặt, bao 3m ống ...
Máy lạnh cũ Toshiba Inverter 1.5HP Gas 410

Máy lạnh cũ Toshiba Inverter 1.5HP Gas 410

1113 lượt xem

Viết bởi: admin

Ngày: September 8, 2016

Tiết kiệm điện. Giá: 6.900.000Đ. BH: 12 tháng, miễn phí lắp đặt, bao 3m ống ...
Máy lạnh cũ Toshiba Inverter 1HP Gas 410

Máy lạnh cũ Toshiba Inverter 1HP Gas 410

1114 lượt xem

Viết bởi: admin

Ngày: September 8, 2016

Tiết kiệm điện. Giá: 6.700.000Đ. BH: 12 tháng, miễn phí lắp đặt, bao 3m ống ...
1