Category Archives: Máy Lạnh Âm Trần Cũ

⭐ Máy Lạnh Âm Trần Cũ Tiết Kiệm Điện Giá Rẻ ✌ Bảo Hành 12 Tháng Tphcm: ☀ Daikin ☀ Toshiba ☀ Panasonic ☀Hitachi ☀Mitsubishi ☀ LG ☀ Samsung ☀ Sharp ☀ Reetech

Máy Lạnh Cũ Âm Trần 10-20.30hp–Giá: Call-094.9999.356

Máy lạnh cũ âm trần 10-20-30HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Hệ thống thổi đa luồng Khi cài đặt chế độ thổi hai chiều hoặc ba chiều, phải sử dụng tấm chắn miệng thổi (tùy chọn) để đóng các lối thoát không sử dụng. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi […]

Máy Lạnh Cũ Âm Trần 10hp–Giá: Call-094.9999.356

Máy lạnh cũ âm trần 10HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Hệ thống thổi đa luồng Khi cài đặt chế độ thổi hai chiều hoặc ba chiều, phải sử dụng tấm chắn miệng thổi (tùy chọn) để đóng các lối thoát không sử dụng. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi […]

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Toshiba 5hp–Giá: Call-094.9999.356

Máy lạnh cũ âm trần Toshiba 5HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Hệ thống thổi đa luồng Khi cài đặt chế độ thổi hai chiều hoặc ba chiều, phải sử dụng tấm chắn miệng thổi (tùy chọn) để đóng các lối thoát không sử dụng. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi […]

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Panasonic 5hp–Giá: Call-094.9999.356

Máy lạnh cũ âm trần Panasonic 5HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Hệ thống thổi đa luồng Khi cài đặt chế độ thổi hai chiều hoặc ba chiều, phải sử dụng tấm chắn miệng thổi (tùy chọn) để đóng các lối thoát không sử dụng. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối […]

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Dakin 5hp–Giá: Call-094.9999.356

Máy lạnh cũ âm trần Daikin 5HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Hệ thống thổi đa luồng Khi cài đặt chế độ thổi hai chiều hoặc ba chiều, phải sử dụng tấm chắn miệng thổi (tùy chọn) để đóng các lối thoát không sử dụng. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối […]

Máy Lạnh Cũ Âm Trần LG 5hp–Giá 17.500.000

Máy lạnh cũ âm trần LG 5HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Hệ thống thổi đa luồng Khi cài đặt chế độ thổi hai chiều hoặc ba chiều, phải sử dụng tấm chắn miệng thổi (tùy chọn) để đóng các lối thoát không sử dụng. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi […]

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Funiki 5hp–Giá 17.500.000

Máy lạnh cũ âm trần Funiki 5HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Hệ thống thổi đa luồng Khi cài đặt chế độ thổi hai chiều hoặc ba chiều, phải sử dụng tấm chắn miệng thổi (tùy chọn) để đóng các lối thoát không sử dụng. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng […]

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Reetech 5hp–Giá 17.500.000

Máy lạnh cũ âm trần Reetech 5HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Hệ thống thổi đa luồng Khi cài đặt chế độ thổi hai chiều hoặc ba chiều, phải sử dụng tấm chắn miệng thổi (tùy chọn) để đóng các lối thoát không sử dụng. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng […]

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Media 5hp–Giá 17.500.000

Máy lạnh cũ âm trần Media 5HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Hệ thống thổi đa luồng Khi cài đặt chế độ thổi hai chiều hoặc ba chiều, phải sử dụng tấm chắn miệng thổi (tùy chọn) để đóng các lối thoát không sử dụng. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi […]

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Panasonic 3hp–Giá 12.500.000

Máy lạnh cũ âm trần Panasonic 3HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Hệ thống thổi đa luồng Khi cài đặt chế độ thổi hai chiều hoặc ba chiều, phải sử dụng tấm chắn miệng thổi (tùy chọn) để đóng các lối thoát không sử dụng. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối […]

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Daikin 3hp–Giá 12.500.000

Máy lạnh cũ âm trần Daikin 3HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Hệ thống thổi đa luồng Khi cài đặt chế độ thổi hai chiều hoặc ba chiều, phải sử dụng tấm chắn miệng thổi (tùy chọn) để đóng các lối thoát không sử dụng. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi […]

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Reetech 3hp–Giá 11.000.000

Máy lạnh cũ âm trần Reetech 3HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Hệ thống thổi đa luồng Khi cài đặt chế độ thổi hai chiều hoặc ba chiều, phải sử dụng tấm chắn miệng thổi (tùy chọn) để đóng các lối thoát không sử dụng. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối […]

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Funiki 3hp–Giá 11.000.000

Máy lạnh cũ âm trần Funiki 3HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Hệ thống thổi đa luồng Khi cài đặt chế độ thổi hai chiều hoặc ba chiều, phải sử dụng tấm chắn miệng thổi (tùy chọn) để đóng các lối thoát không sử dụng. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi […]

Máy Lạnh Cũ Âm Trần LG 3hp–Giá 11.000.000

Máy lạnh cũ âm trần LG 3HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Hệ thống thổi đa luồng Khi cài đặt chế độ thổi hai chiều hoặc ba chiều, phải sử dụng tấm chắn miệng thổi (tùy chọn) để đóng các lối thoát không sử dụng. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng […]

Máy Lạnh Cũ Âm Trần Media 3hp–Giá 11.000.000

Máy lạnh cũ âm trần Media 3HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Hệ thống thổi đa luồng Khi cài đặt chế độ thổi hai chiều hoặc ba chiều, phải sử dụng tấm chắn miệng thổi (tùy chọn) để đóng các lối thoát không sử dụng. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi […]