Category Archives: Máy Lạnh Tủ Đứng Cũ

⭐ Máy Lạnh Tủ Đứng Cũ Tiết Kiệm Điện Giá Rẻ ✌ Bảo Hành 12 Tháng Tphcm: ☀ Daikin ☀ Toshiba ☀ Panasonic ☀Hitachi ☀Mitsubishi ☀ LG ☀ Samsung ☀ Sharp ☀ Reetech

Máy lạnh cũ tủ đứng 15-20-30hp—Giá: Call-094.9999.356

Máy lạnh cũ tủ đứng 10-15-20-30HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể được thay […]

Máy lạnh cũ tủ đứng 10hp—Giá: Call-094.9999.356

Máy lạnh cũ tủ đứng 10HP Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể được thay […]

Máy lạnh cũ tủ đứng Panasonic 5hp—Giá: Call-094.9999.356

Máy lạnh cũ tủ dứng Panasonic 5hp Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể […]

Máy lạnh cũ tủ đứng Daikin 5hp—Giá: Call-094.9999.356

Máy lạnh cũ tủ dứng Đaikin 5hp Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể […]

Máy lạnh cũ tủ đứng Media 5hp—Giá: 17.000.000

Máy lạnh cũ tủ dứng Media 5hp Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể được thay […]

Máy lạnh cũ tủ đứng Funiki 5hp—Giá: 17.000.000

Máy lạnh cũ tủ dứng Funiki 5hp Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể […]

Máy lạnh cũ tủ đứng Reetech 5hp—Giá: 17.000.000

Máy lạnh cũ tủ dứng Reetech 5hp Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể […]

Máy lạnh cũ tủ đứng LG 5hp—Giá: 17.000.000

Máy lạnh cũ tủ dứng LG 5hp Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể được thay […]

Máy lạnh cũ tủ đứng nagakawa 5hp—Giá: 17.000.000

Máy lạnh cũ tủ dứng nagakawa 5hp Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể […]

Máy lạnh cũ tủ đứng Panasonic 3hp—Giá: 11.500.000

Máy lạnh cũ tủ dứng Panasonic 3hp Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể được thay […]

Máy lạnh cũ tủ đứng Daikin 3hp—Giá: 12.000.000

Máy lạnh cũ tủ dứng Daikin 3hp Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể được […]

Máy lạnh cũ tủ đứng Media 3hp—Giá: 10.500.000

Máy lạnh cũ tủ dứng Media 3hp Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể được […]

Máy lạnh cũ tủ đứng Reetech 3hp—Giá: 10.500.000

Máy lạnh cũ tủ dứng Reetech 3hp Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể được thay […]

Máy lạnh cũ tủ đứng Funiki 3hp—Giá: 10.500.000

Máy lạnh cũ tủ dứng Funiki 3hp Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể được […]

Máy lạnh cũ tủ đứng LG 3hp—Giá: 10.500.000

Máy lạnh cũ tủ dứng LG 3hp Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể được […]

Máy lạnh cũ tủ đứng nagakawa 3hp—Giá: 10.500.000

Máy lạnh cũ tủ dứng nagakawa 3hp Máy mới 90%, bao công lắp đặt, vận chuyển. Tự điều chỉnh hướng thổi Hướng thổi cuối cùng được lưu trong bộ nhớ và khi bật thiết bị lần sau, bộ nhớ sẽ tự động chọn chế độ thổi được lưu trong đó. Vị trí này có thể […]