MÁY LẠNH CŨ DAIKIN

Máy lạnh cũ Daikin Inverter 2HP Gas 410

Máy lạnh cũ Daikin Inverter 2HP Gas 410

1149 lượt xem

Viết bởi: admin

Ngày: September 6, 2016

Tiết kiệm điện. Giá: 8.500.000Đ. BH: 12 tháng, miễn phí lắp đặt, bao 3m ống ...
Máy lạnh cũ Daikin Inverter 1.5HP Gas 410

Máy lạnh cũ Daikin Inverter 1.5HP Gas 410

1149 lượt xem

Viết bởi: admin

Ngày: September 6, 2016

Tiết kiệm điện. Giá: 6.300.000Đ. BH: 12 tháng, miễn phí lắp đặt, bao 3m ống ...
Máy lạnh cũ Daikin 1HP Inverter Gas 410

Máy lạnh cũ Daikin 1HP Inverter Gas 410

1153 lượt xem

Viết bởi: admin

Ngày: September 6, 2016

Tiết kiệm điện. Giá: 5.500.000Đ. BH: 12 tháng, miễn phí lắp đặt, bao 3m ống ...
1