Máy Lạnh Cũ Giá Rẻ

Máy lạnh cũ Panasonic Inverter 2hp gas 410

Máy lạnh cũ Panasonic Inverter 2hp gas 410

954 lượt xem

Viết bởi: admin

Ngày: September 8, 2016

Giá : 8.000.000 Đ Bao 3m Ống Đồng Miễn Phí công Lắp Đặt Bảo hành 12 tháng Máy ...
Máy lạnh cũ Panasonic Inverter 1.5 HP Gas 410

Máy lạnh cũ Panasonic Inverter 1.5 HP Gas 410

955 lượt xem

Viết bởi: admin

Ngày: September 8, 2016

Giá : 6.200.000 Đ Bao 3m Ống Đồng Miễn Phí công Lắp Đặt Bảo hành 12 tháng Máy ...
Máy lạnh cũ Panasonic Inverter 1HP Gas 410

Máy lạnh cũ Panasonic Inverter 1HP Gas 410

956 lượt xem

Viết bởi: admin

Ngày: September 8, 2016

Tiết kiệm điện. Giá: 5.500.000Đ. BH: 12 tháng, miễn phí lắp đặt, bao 3m ống ...
Máy lạnh cũ Toshiba Inverter 2 HP Gas 410

Máy lạnh cũ Toshiba Inverter 2 HP Gas 410

932 lượt xem

Viết bởi: admin

Ngày: September 8, 2016

Tiết kiệm điện. Giá: 8.500.000Đ. BH: 12 tháng, miễn phí lắp đặt, bao 3m ống ...
Máy lạnh cũ Toshiba Inverter 1.5HP Gas 410

Máy lạnh cũ Toshiba Inverter 1.5HP Gas 410

904 lượt xem

Viết bởi: admin

Ngày: September 8, 2016

Tiết kiệm điện. Giá: 6.900.000Đ. BH: 12 tháng, miễn phí lắp đặt, bao 3m ống ...
Máy lạnh cũ Toshiba Inverter 1HP Gas 410

Máy lạnh cũ Toshiba Inverter 1HP Gas 410

905 lượt xem

Viết bởi: admin

Ngày: September 8, 2016

Tiết kiệm điện. Giá: 6.700.000Đ. BH: 12 tháng, miễn phí lắp đặt, bao 3m ống ...
Máy lạnh cũ Daikin Inverter 2HP Gas 410

Máy lạnh cũ Daikin Inverter 2HP Gas 410

937 lượt xem

Viết bởi: admin

Ngày: September 6, 2016

Tiết kiệm điện. Giá: 8.500.000Đ. BH: 12 tháng, miễn phí lắp đặt, bao 3m ống ...
Máy lạnh cũ Daikin Inverter 1.5HP Gas 410

Máy lạnh cũ Daikin Inverter 1.5HP Gas 410

937 lượt xem

Viết bởi: admin

Ngày: September 6, 2016

Tiết kiệm điện. Giá: 6.300.000Đ. BH: 12 tháng, miễn phí lắp đặt, bao 3m ống ...
Máy lạnh cũ Daikin 1HP Inverter Gas 410

Máy lạnh cũ Daikin 1HP Inverter Gas 410

941 lượt xem

Viết bởi: admin

Ngày: September 6, 2016

Tiết kiệm điện. Giá: 5.500.000Đ. BH: 12 tháng, miễn phí lắp đặt, bao 3m ống ...
1